Politica de confidentialitate

Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care magazinul online „Covalli” situat pe numele de domeniu https://covalli.md le poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului magazinului online, a programelor. și produsele magazinelor online.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Utilizarea de către Utilizator a site-ului web al magazinului online înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

1.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului web al magazinului online.

1.3. Această Politică de confidențialitate se aplică numai site-ului web al magazinului online covalli.md. Magazinul online nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terțe la care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe site-ul magazinului online.

1.4. Administrarea site-ului nu verifică acuratețea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatorul site-ului magazinului online.

2. SUBIECTUL POLITICII DE PRIVATIE

2.1. Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului web al magazinului online pentru ne divulgarea acesteia și asigură protecția confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației site-ului atunci când se înregistrează pe site-ul magazinului online sau atunci când plasează o comandă de cumpărare a Mărfurilor.

2.2. Datele cu caracter personal admise pentru prelucrare în baza acestei Politici de confidențialitate sunt furnizate de Utilizator completând formularul de înregistrare de pe site-ul magazinului online covalli.md include următoarele informații:

2.2.1. prenume, nume, patronimic al Utilizatorului;

2.2.2. Numărul de telefon al utilizatorului de contact;

2.2.3. adresa de e-mail (e-mail);

2.2.4. adresa de livrare a Bunurilor;

2.2.5. locul de reședință al Utilizatorului.

2.3. Magazinul online protejează datele care sunt transmise automat în timpul vizualizării unităților de anunțuri și când vizitați paginile pe care este instalat scriptul sistemului statistic („pixel”):

-Adresa IP;
-informatii din cookie-uri;
-informații despre browser (sau alt program care oferă acces la anunțuri afișate);
-timpul de acces;
-adresa paginii pe care se află unitatea de anunțuri;
-referrer (adresa paginii anterioare).

2.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului web al magazinului online care necesită autorizare.

2.3.2. Magazinul online colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și rezolvarea problemelor tehnice, pentru controlul legalității plăților financiare.

2.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele utilizate și sistemele de operare etc.) sunt supuse stocării sigure și neproliferării, cu excepția celor prevăzute în clauze. 4.2. și 4.3. a acestei Politici de confidențialitate.

3. SCOPUL INFORMAȚIILOR PERSONALE PENTRU COLECTAREA UTILIZATORULUI

3.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Administrația site-ului magazinului online pentru următoarele scopuri:

3.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site-ul magazinului online, pentru plasarea unei comenzi și (sau) încheierea unui Acord de vânzare a mărfurilor prin mijloace la distanță.

3.1.2. Furnizarea utilizatorului de acces la resursele personalizate ale site-ului web al magazinului online.

3.1.3. Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri cu privire la utilizarea site-ului web al magazinului online, furnizarea de servicii, solicitări de procesare și aplicații de la Utilizator.

3.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, a preveni frauda.

3.1.5. Confirmarea exactității și completitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

3.1.6. Creați un cont pentru a face cumpărături, în cazul în care Utilizatorul a acceptat să creeze un cont.

3.1.7. Notificări ale Utilizatorului Website-ului magazinului online despre starea Comenzii.

3.1.8. Prelucrarea și primirea plăților, confirmarea beneficiilor fiscale sau fiscale, contestarea plății, determinarea dreptului Utilizatorului de a primi o linie de credit.

3.1.9. Oferirea utilizatorului de către clienți și asistență tehnică eficientă în cazul problemelor legate de utilizarea site-ului web al magazinului online.

3.1.10. Furnizarea Utilizatorului cu acordul său, actualizări ale produselor, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele magazinului online sau în numele partenerilor magazinului online.

3.1.11. Implementarea activităților de publicitate cu acordul Utilizatorului.

3.1.12. Furnizarea utilizatorului de acces la site-urile sau serviciile partenerilor magazinului online pentru a primi produse, actualizări și servicii.

4. METODE ȘI TERMENI DE PROCESARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără nicio limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu privire la datele cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea acestor instrumente.

4.2. Utilizatorul este de acord că Administrația Site-ului are dreptul de a transfera date personale către terți, în special, servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii comenzii Utilizatorului plasată pe Site-ul magazinului online, inclusiv livrarea Bunurilor.

4.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către autoritățile de stat autorizate din Republica Moldova și numai pe motivele și în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova.

4.4. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

4.5. Administrația site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de la alte acțiuni ilegale ale terților.

4.6. Administrarea site-ului împreună cu Utilizatorul ia toate măsurile necesare pentru prevenirea pierderilor sau a altor consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Utilizatorul este obligat:

5.1.1. Oferiți informații despre datele personale necesare pentru utilizarea site-ului web al magazinului online.

5.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele cu caracter personal în cazul modificărilor acestor informații.

5.2. Administrarea site-ului este obligată:

5.2.1. Folosiți informațiile primite exclusiv în scopurile specificate în clauza 3 din prezenta Politică de confidențialitate.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

6.1.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea sa.

6.1.2. A fost primit de la un terț înainte de a fi primit de Administrația site-ului.

6.1.3. A fost dezvăluită cu acordul Utilizatorului.

7. TERMENI SUPLIMENTARE

7.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate fără acordul Utilizatorului.

7.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul web al magazinului online, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua ediție a Politicii de confidențialitate.